ANBI status Stichting Roefelen

De Stichting Roefelen is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Eventuele schenkingen aan de Stichting Roefelen zijn daarom aftrekbaar in aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Tevens is voor ANBI’s een algehele vrijstelling opgenomen voor schenk- of erfbelasting over schenkinden of erfrechtelijke verkrijgingen. 

Wilt u onze Stichting financieel ondersteunen? Als 'Vriend van het Roefelen' investeert u direct in de toekomst van kinderen in Nederland. Door te Roefelen leren kinderen al op jonge leeftijd hoe het in bepaalde beroepen 'werkt'. Dit helpt hen bij hun latere studie- en beroepskeuze en draagt bij aan het vergroten van burgerzin bij kinderen, aan sociale integratie en het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid van en met de buurt. De Stichting Roefelen gelooft in Roefelen voor alle kinderen van Nederland,  'want alle kinderen verdienen de kans zich te ontwikkelen tot succesvolle en evenwichtige volwassenen'.

Klik hier voor meer informatie over hoe u de Stichting Roefelen kunt steunen bij het bereiken van haar doelstellingen en dromen voor de toekomst. 

Doelstelling en visie

Door het adviseren, ondersteunen, helpen met raad, daad en fondsen en begeleiden van lokale Roefelcomités die Roefeldagen organiseren in hun dorp, stad of gemeente maakt de Stichting Roefelen het mogelijk dat kinderen in de basisschoolleeftijd en de eerste jaren van het middelbaar onderwijs, spelenderwijs kennis maken met beroepen en hobby's van de volwassen-wereld. Hierdoor kunnen kinderen al op jonge leeftijd leren hoe het in bepaalde bedrijven, winkels, organisaties en verenigingen 'werkt'. Dit helpt hen bij hun latere studie- en beroepskeuze en draagt indirect bij aan het vergroten van de burgerzin bij kinderen, aan sociale acceptatie en integratie en het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid van en met de buurt. Roefelen helpt kinderen en jongeren bij hun orrientatie op hun eigen toekomst. Juist doordat het Roefelen plaatsvindt in bedrijven, waarbij de kinderen zelf mogen meewerken (ministage), heeft Roefelen grote impact.

De Stichting Roefelen wil in de komende jaren het aantal Roefelgemeenten aanzienlijk gaan uitbreiden en door middel van training van vrijwilligers nieuwe Roefelcomités begeleiden naar het zelfstandig organiseren van deze dagen. Ieder jaar ondersteunt de Stichting Roefelen een aantal nieuwe Roefelcomités met raad, daad en fondsen om een eigen Roefeldag op touw te zetten. Het eerste jaar helpen wij met het bouwen van een eigen website, met het benaderen van bedrijven, met de inschrijving van de kinderen, met een eigen Roefelkrant en nog veel meer. We trainen vrijwilligers en geven tips en adviezen voor lokale fondsenwerving, zodat zij na het eerste jaar volledig zelfstandig hun eigen Roefeldag kunnen gaan organiseren. 

Onze lange termijn 'droom' is dat alle kinderen in Nederland (in ieder geval een keer in hun leven) kunnen Roefelen.

Statutaire naam: Stichting Roefelen
RSIN/Fiscaal nummer: 8506.41.251
E-mailadres: info@roefelen.nl 
KvK 52873188

Klik hier voor het jaarverslag van de Stichting Roefelen 2019

Klik hier voor de balans en staat van baten en lasten 2019

Klik hier voor het beleidsplan voor de komende jaren (2018-2023)

Bestuur en beloning

Het bestuur van de Stichting Roefelen is als volgt samen gesteld:

- Mevrouw M. van Rees (Voorzitter)
- De heer R.J. Pastoor (Penningmeester)
- Mevrouw F. Hajer (Algemeen bestuurslid)

Bestuurders van de Stichting Roefelen zijn onbezoldigd, maar mogen aanspraak maken op een reis- en onkostenvergoeding alsmede, in overleg, op een wettelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding. 

© 2021

 Stichting Roefelen - info@roefelen.nl - Vriend van het Roefelen worden? Stort uw donatie op NL56 RABO 0135 891 973 - Dank u wel.