Bestuur

Bestuur Stichting Roefelen

Doel van de Stichting Roefelen is om het Roefelen in Nederland te ondersteunen, te versterken en verder uit te breiden. Het bestuur van de Stichting Roefelen bestaat uit de volgende personen:

- Machteld van Rees, voorzitter
- Robert-Jan Pastoor, penningmeester
- Froukje Hajer, algemeen bestuurslid

Machteld van Rees
Voorzitter

Voorzitter

Secretaris

Robert-Jan Pastoor
Penningmeester

Penningmeester

Penningmeester

Froukje Hajer
Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Froukje Hajer heeft al ruim 35 jaar ervaring op het gebied van het jeugdwelzijnswerk, jeugdbeleid en kinderrechten. Tot 2010 is zij werkzaam geweest bij Jantje Beton en vanaf de start nauw betrokken bij het Roefelen in Nederland. Sinds 2003 is Froukje lid van de stuurgroep Europees Netwerk Childfriendly Cities.

© 2021

 Stichting Roefelen - info@roefelen.nl - Vriend van het Roefelen worden? Stort uw donatie op NL56 RABO 0135 891 973 - Dank u wel.