Baarn

Provincie
Utrecht

Roefeldatum
27 mei 2015

Plaats(en) waar wordt geroefeld
Baarn

Website:
http://www.roefeldagbaarn.nl

Onze roefeldag

De Roefeldag in Baarn wordt georganiseerd voor de kinderen van de basisschool

© 2022

 Stichting Roefelen - info@roefelen.nl - Vriend van het Roefelen worden? Stort uw donatie op NL56 RABO 0135 891 973 - Dank u wel.