Dalen

Provincie
Drenthe

Roefeldatum
11 juli 2015

Plaats(en) waar wordt geroefeld
Dalen

Onze roefeldag

.

© 2022

 Stichting Roefelen - info@roefelen.nl - Vriend van het Roefelen worden? Stort uw donatie op NL56 RABO 0135 891 973 - Dank u wel.