De Bilt

Provincie
Utrecht

Roefeldatum
24 juni 2015

Plaats(en) waar wordt geroefeld
De Bilt

Aantal Roefelkinderen
240

Aantal Roefelplaatsen
40

Onze roefeldag

Op woensdagmiddag 24 juni werd voor de 18e keer een Roefeldag in de gemeente De Bilt georganiseerd. Er werd gestart vanuit twee locaties, te weten servicecentrum Maartensdijk en servicecentrum De Bilt. In Maartensdijk gingen 29 groepjes roefelen bij o.a. de Brandweer, Fysio Fitness Visscher, KlusWijs, Apotheek Maertensplein, Stal Arends, restaurant De Mauritshoeve en tuincentrum Groenrijk. De Roefeldag in de gemeente De Bilt is voor kinderen van 8-12 jaar.

© 2022

 Stichting Roefelen - info@roefelen.nl - Vriend van het Roefelen worden? Stort uw donatie op NL56 RABO 0135 891 973 - Dank u wel.