Holten

Provincie
Overijssel

Roefeldatum
17 april 2019

Plaats(en) waar wordt geroefeld
Holten

Website:
http://www.viaviewelzijn.nl

Onze roefeldag

De organisatie van deze dag is in handen van ViaVie Welzijn

© 2022

 Stichting Roefelen - info@roefelen.nl - Vriend van het Roefelen worden? Stort uw donatie op NL56 RABO 0135 891 973 - Dank u wel.