Jubbega

itemDetails.mainImage.alt

Provincie
Friesland

Roefeldatum
04 juni 2015

Plaats(en) waar wordt geroefeld
Jubbega

Website:
http:// -

Onze roefeldag

Snuffelen op Roefeldag

Honderd leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de vier basisscholen uit Jubbega gingen donderdagochtend roefelen. “En no sil jim tinke, dat is in lekker Frysk wurd. Mar dat is net sa. It komt út it Flaamsk en betsjut snuffelje”, verklapt directeur Jouke Jansma van obs De Feart.

Snuffelen is dan ook wat de kids van De Feart, Fan 'e Wiken, Op 'e Grins en de JB Kanschool gaan doen. Kennismaken met het dagelijks werk van volwassenen; 28 bedrijven in de regio doen eraan mee. “Sjoch, it is belangryk datst twa fingers sa hâldst. En dit is ek belangryk, de kaam.” Kapper Wico van kapsalon It Slûske in Jubbega ontvangt het eerste groepje van vier meiden. “It bin eins altyd famkes dy’t snuffelje wolle by de kapsalon. In inkele kear sit der in jonge by.” Al vanaf het begin van de Roefeldag, zo’n twintig jaar geleden, opent kappersechtpaar Wico en Augusta de deuren. “We meitsje der hjoed in kompetysje fan. Wa’t de roller der it moaist yndraait, mei gratis komme te knippen.” De kapperskop staat klaar. De pruik is nat, er liggen rollers, vloeipapiertjes en een kam klaar. “Ik sil it foardwaan. Sjoch sa. Pakst it floeike en dat wikkelst mei it hier mei. Makkie, toch?” Dat wil Menna van de JB Kanschool wel proberen. Geroutineerd draait ze het haar om de roller, elastiekje vast en klaar. “Do koest it wol faker dien ha”, complimenteert de kapper. Ook Jelbrich, Amber en Brecht gaan aan de slag. “Wat tinke jim? Hoelang soe kapster Augusta wurk ha om de hiele kop yn ‘e rollers te setten?” Dertig minuten dus voor zo’n zestig rollers.

Een aantal vrijwilligers organiseert de jaarlijkse Roefeldag van Jubbega. Anneke Bakker, Jellie de Vries, Ellie de Leeuw en Thirza Barendregt hebben er een hele kluif aan. Ellie: “Alle bern krije in formulier. Dêr mei se fiif bedriuwen op oankruse.” Vervolgens maken de dames een planning waarbij ze zoveel mogelijk rekening houden met de voorkeuren van de kinderen. Elk groepje van vier kinderen gaat drie keer een half uur op bezoek bij een bedrijf. “Wy freegje de bedriuwen sels. Dit jier ha we foar it earst ek bedriuwen yn Aldhoarne derby.” De bedrijven bedenken zelf wat ze de kinderen laten zien of doen. Politie, brandweer en loonbedrijven zijn al sinds jaar en dag favoriet. Natuurlijk kiezen meisjes vaak meisjesdingen en jongens jongenszaken. “Mar der gean ek famkes nei boubedriuwen en jonges sitte tusken de peuters te boartsjen. En witst wat grappich is? Jonges ha der faak muoite mei om by in boubedriuw de helm op ‘e kop te setten. Dan rekket it hier yn 'e war. En dan komme de famkes dêr en sette dy helm samar op ‘e holle.”

© 2022

 Stichting Roefelen - info@roefelen.nl - Vriend van het Roefelen worden? Stort uw donatie op NL56 RABO 0135 891 973 - Dank u wel.