Markelo

Provincie
Overijssel

Roefeldatum
14 juni 2017

Plaats(en) waar wordt geroefeld
Markelo

Aantal Roefelkinderen
110

Aantal Roefelplaatsen
35/40

Website:
http://www.jam-markelo.nl/roefelen

Onze roefeldag

x

© 2022

 Stichting Roefelen - info@roefelen.nl - Vriend van het Roefelen worden? Stort uw donatie op NL56 RABO 0135 891 973 - Dank u wel.