Nunspeet

Provincie
Gelderland

Roefeldatum
21 juni 2017

Plaats(en) waar wordt geroefeld
Nunspeet

Onze roefeldag

Op woensdagmiddag gaan 137 leerlingen van de brugklas van het Nuborgh college uit Nunspeet Roefelen bij meer dan 25 verschillende bedrijven.

© 2022

 Stichting Roefelen - info@roefelen.nl - Vriend van het Roefelen worden? Stort uw donatie op NL56 RABO 0135 891 973 - Dank u wel.