Veldhoven

Provincie
Noord-Brabant

Roefeldatum
14 juni 2016

Plaats(en) waar wordt geroefeld
Veldhoven

Aantal Roefelkinderen
1300

Aantal Roefelplaatsen
100

Website:
http://roefeldagveldhoven.nl

Onze roefeldag

Onze roefeldag viert dit jaar haar 25-jarig bestaan.

© 2022

 Stichting Roefelen - info@roefelen.nl - Vriend van het Roefelen worden? Stort uw donatie op NL56 RABO 0135 891 973 - Dank u wel.