Weidevenne

Provincie
Noord-Holland

Roefeldatum
13 februari 2014

Plaats(en) waar wordt geroefeld
Weidevenne

Website:
http://www.weidevenner.nl/blog/2014/02/12/leerlingen-van-de-oeboentoe-roefelen-er-op-los

Onze roefeldag

Speciaal voor kinderen van de Oeboentoeschool

© 2022

 Stichting Roefelen - info@roefelen.nl - Vriend van het Roefelen worden? Stort uw donatie op NL56 RABO 0135 891 973 - Dank u wel.